ทัวร์เวียดนาม

                             

ประเทศเวียดนาม  

แบ่งการท่องเที่ยว เป็น  3 ภาค โดยมีเมืองท่องเที่ยว ดังนี้

1.เวียดนามเหนือ  :  ฮานอย  ฮาลอง  ซาปา  นิงห์บิงห์  

2.เวียดนามกลาง  :  ดานัง  เว้  ฮอยอัน  

3.เวียดนามใต้      :  โฮจิมินห์  ดาลัด  มุ่ยเน่  

สอบถามรายละเอียด TEL.02-416-8199  Mobile.081-828-8754   

                                  Line @doubletwotravel